Retention คืออะไร ต่างจาก Refinance อย่างไร?

Retention

            ในช่วงเวลา 3 ปีให้หลังหลังจากการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด เชื่อได้เลยว่าหลาย ๆ คนคงกำลังง่วนอยู่กับการหาโปรโมชั่น Refinance กับธนาคารต่าง ๆ เพื่อลดภาระอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น แต่นอกจากการ Refinance ก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดภาระอัตราดอกเบี้ยลงได้แบบไม่ต้องยุ่งยาก โดยวิธีการ Retention ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า 2 วิธีนี้แตกต่างกันอย่างไรและควรจะเลือกวิธีการไหนดี ในบทความนี้มีคำตอบมาให้ลองนำไปพิจารณากัน การ Refinance คืออะไร             การ Refinance ถือเป็นวิธีการที่ผู้ซื้อบ้านหรือคอนโดน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว โดยการ Refinance คือการขอยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคารใหม่เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนให้น้อยลง เพราะโดยทั่วไปแล้วการผ่อนบ้านหรือคอนโดในช่วง 3 ปีแรกนั้น อัตราดอกเบี้ยจะยังไม่สูงมากนัก แต่เมื่อครบระยะสัญญา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเท่าตัว ดังนั้นการ Refinance นี้จึงจะช่วยลดภาระในการผ่อนได้เป็นอย่างมาก             อย่างไรก็ตาม แม้การ Refinance จะทำให้คุณลดอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนลงไปได้ แต่การขอยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารใหม่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้ระยะเวลานานในการรอการอนุมัติ เพราะทางธนาคารจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่าง ๆ สำหรับการพิจารณาการกู้ใหม่ นอกจากนี้ยังต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ […]