เรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีน

ขนส่งจากจีน

อย่างที่ทราบกันดีว่า แทบทุกวงการธุรกิจจำเป็นต้องทำประกันภัยทั้งสิ้น ฉะนั้น ในวงการธุรกิจขนส่งจากจีนก็มีประกันภัยเช่นกัน และบทความนี้เราจึงได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีนมาฝากกัน แต่เรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีนจะมีอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย เรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีน ประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีน จะครอบคลุมอุบัติเหตุจาก 2 ส่วนหลักๆ คือ อุบัติที่เกิดจากการกระทำของผู้ขนส่ง เช่น การโหลดหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม พนักงานทำสินค้าตกแตก พนักงานไม่ระมัดระวัง บรรจุสินค้าไม่เรียบร้อย รวมถึงอุบัติเหตุบนทางรถหรือทางเรือ เช่น รถชน รถคล่ำ เรือจม สินค้าตกทะเล ไฟไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ก่อการร้าย การโจรกรรม การปล้น เป็นต้น และอุบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ หรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว หินถล่ม เป็นต้น สินค้าที่ประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีนไม่รับผิดชอบ คือ สินค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสูญสลายตามธรรมชาติได้ เช่น ยา ขนม น้ำ อาหารต่าง ๆ หรือเหล็กที่ขึ้นสนิมได้ และอื่น ๆ สินค้าเหล่านี้ประกันสินค้าจะไม่มีการรับผิดชอบ […]