เรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีน

ขนส่งจากจีน

อย่างที่ทราบกันดีว่า แทบทุกวงการธุรกิจจำเป็นต้องทำประกันภัยทั้งสิ้น ฉะนั้น ในวงการธุรกิจขนส่งจากจีนก็มีประกันภัยเช่นกัน และบทความนี้เราจึงได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีนมาฝากกัน แต่เรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีนจะมีอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

เรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีน

  • ประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีน จะครอบคลุมอุบัติเหตุจาก 2 ส่วนหลักๆ คือ อุบัติที่เกิดจากการกระทำของผู้ขนส่ง เช่น การโหลดหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม พนักงานทำสินค้าตกแตก พนักงานไม่ระมัดระวัง บรรจุสินค้าไม่เรียบร้อย รวมถึงอุบัติเหตุบนทางรถหรือทางเรือ เช่น รถชน รถคล่ำ เรือจม สินค้าตกทะเล ไฟไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ก่อการร้าย การโจรกรรม การปล้น เป็นต้น และอุบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ หรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว หินถล่ม เป็นต้น
  • สินค้าที่ประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีนไม่รับผิดชอบ คือ สินค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสูญสลายตามธรรมชาติได้ เช่น ยา ขนม น้ำ อาหารต่าง ๆ หรือเหล็กที่ขึ้นสนิมได้ และอื่น ๆ สินค้าเหล่านี้ประกันสินค้าจะไม่มีการรับผิดชอบ เพราะว่าสินค้าประเภทของกินหรือที่มีอายุการใช้งาน นั้นมีโอกาสที่จะเสียหาย ตามกาลเวลาหรือสภาพอากาศได้ง่ายมาก เช่น โดนความร้อนหรือฝนมีโอกาสที่จะเสียสรรพคุณ เป็นต้น
  • ความคุ้มครองประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีน มีดังนี้ กรมธรรม์สำหรับสินค้าส่งออกในราคา C.I.F. และกรมธรรม์สำหรับสินค้านำเข้าในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงงานของผู้ขายจนถึงโรงงานของผู้ซื้อ และกรมธรรม์สำหรับสินค้าส่งออกในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากโรงงานไปจนถึงส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง
  • เอกสารที่ใช้ทำประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีน มีดังนี้ Letter of Credit หรือ L/C, ใบกำกับสินค้า (Invoice), ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) กรณีขนส่งทางทะเล หรือ Air Waybill (AWB) กรณีขนส่งทางอากาศ และใบแสดงรายการหีบห่อสินค้า (Packing List) (ถ้ามี)

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็คือ เรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยของธุรกิจขนส่งจากจีนที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ ทั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย